Kultura w cywilizacji

Cywilizacja ma dużo uzasadnień odnośnie znaczenia tego słowa. Może to być całokształt zaakceptowanych zachowań ludzkich np. grzeczność czy przywitanie się z kimś w jakiś sposób. W takim przypadku powiadamy że ktokolwiek ma kulturę prywatną. Kultura ma też znaczenie w odniesieniu do rozmaitych miejsc kulturalnych takich jak teatr lub opera gdzie wystawiane są przeróżne sztuki żeby widz był w stanie podziwiać. Kultura jest podzielona na dużo dyscyplin z życia codziennego. Kultura społeczna to miejsca kulturalne oraz ich odwiedzanie Kultura materialna oznacza coś czego dorobił się człowiek własnymi siłami i umiejętnościami. Kultura duchowa tudzież oznacza ludzkie wierzenia, przesądy, literatura, sztuka czy również malarstwo. Odnosi się również do filmu czy też fotografii. Może być też kultura języka czy także kultura polityczna. Ostatnią z sfer kulturalnych jest kultura sportowa. Oznacza ona w zasadzie aktywne życie oraz dbanie o swoją kondycję fizyczną innymi słowy sport, rekreacja czy też turystyka. Kulturę można rozumieć na dużo rozmaitych sposobów.

Źródło: www.arte24.pl