Prasmet.com

Zawikłana sytuacja na lokalnym rynku pracy wywołuje, że wielu ludzi decyduje się wyjechać za granicę w badaniu jakiegoś zajęcia. W dalszym ciągu dużo państw Unii chętnie wita nowoprzybyłych, oferując im zatrudnienie i o wiele poprawniejsze zarobki od tych, jakie mogliby zdobyć w Polsce. Szacuje się, że w najbliższym czasie wyjedzie prawdopodobnie pół miliona polskich profesjonalistów, co może napędzić inflację. Fachowcy typu prasmet.com, zwłaszcza rzadkich specjalizacji, są potrzebni na miejscu oraz by ich zatrzymać polskie korporacje będą przymuszone podnieść płace. Ucierpi na tym interes, w szczególności to dotyczy małego i średniego biznesu. O ile wcześniej na Zachód wyeksportowaliśmy w kluczowej mierze osoby bezrobotne, to obecnie przedsiębiorstwa będą tracić ekspertów. W tych okolicznościach to grozi polskiej działalności gospodarczej, bo zostanie zmuszona do podniesienia płac, a w następstw nastąpi nastawienie inflacji, która w tej chwili wynosi ponad 3,6 procenta. Notuje się najogromniejsze zainteresowanie podróżami w rejonach przygranicznych.