Transport

Kluczowym przesłaniem logistyki jest umieszczenie dobrych artykułów, dóbr i usług, w dobrym miejscu, czasie i wymogach, przyczyniając się do maksymalnej opłacalności firmy. Logistyka ma na celu zaspokojenie pokupu na perfekcyjne warunki usług, kosztu i jakości. Zajmuje się zarządzaniem pomocnymi specyfikami do osiągnięcia tego celu, takimi jak przestrzenie, transport, informatyka. Mobilizuje zarówno właściwe zasoby ludzkie jak i finansowe - więcej na transport logistyka. Zagwarantowanie jakości usług, to znaczy zgodność z wymaganiami konsumenta, dają firmie przewagę nad konkurencją. Prowadzenie tego o małych kosztach pozwala polepszyć zyski firmy. Osiągnięcie tego, gwarantując bezpieczeństwo, pozwala jednostce gospodarczej uniknąć kar, jednak także dbać o środowisko naturalne. Te parametry pozwalają na wyjaśnienie strategicznego charakteru funkcji logistycznej w firmie. Aktualnie kierownicy logistyki są członkami komitetów kierowniczych w jednostkach i dają sprawozdania akcjonistom. Obowiązki logistyków są różne: operacyjne, taktyczne i strategiczne.