Organizacje charytatywne

W polskim społeczeństwie znaczącą rolę gra przeszłość oraz przymocowuje się gigantyczną wagę do dziejowych zdarzeń - chociażby następna rocznica Powstania Warszawskiego. My, Polacy, celebrujemy i czcimy niezmiernie dużo rozmaitych rocznic o znaczeniu historycznym, równocześnie wspominając to wszystko, co miało miejsce dawno temu. To jest istotne. Tak wobec tego przeszłość w zdecydowany sposób wpływa na nas oraz kształtuje. Niemniej jednak można powiedzieć, że zanadto mocne przywiązanie do tego, co przeminęło, w znacznym stopniu utrudnia dostrzeżenie tego wszystkiego, co otacza nas dziś - wypróbuj organizacje charytatywne. To bagatelizuje przesłanie teraźniejszości - w jakiś sposób to koliduje ze zrozumieniem tego wszystkiego, co jest oraz nadchodzi. A jakkolwiek nie da się żyć samą przeszłością. W szczególności, kiedy mamy do czynienia z nie do końca sprecyzowanymi symbolami albo z próbą rozdrobnienia poszczególnych pojęć. Po prostu tęskni równowagi pomiędzy tym, co było kiedyś, a jest aktualnie. A to zakłóca zrozumienie, co poprzez trudniej stawić czoło przyszłości.